Khuyến mãi

Điều Khoản Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

        Thuockhoevadep thu thập thông tin cá nhân khách hàng là để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba, nếu có, cũng với mục đích này, hoặc tuân thủ yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngoài khuôn khổ đó, Thuockhoevadep cam kết bảo mật thông cá nhân của khách hàng, với ý nghĩa là quyền riêng tư.

Sau đây là các chính sách thông tin và bảo mật thông tin của thuockhoevadep

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

thuockhoevadep thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của khách hàng cho quá trình giao dịch như đặt hàng, giao hàng, thanh toán và cho những thông báo sau này. Thông tin Thuockhoevadep thu thập từ khách hàng bao gồm (không giới hạn) các mục: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, chi tiết đơn hàng.

Thông tin này có thể được khách hàng điền một lần hoặc sửa đổi khi đăng ký tài khoản tại Thuockhoevadep. Trong trường hợp khách hàng không đăng ký tài khoản, thông tin sẽ được lưu trên máy cá nhân của khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thuockhoevadep sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi đặt hàng, xác nhận đơn hàng, liên lạc để giao hàng và thanh toán.

Thuockhoevadep có thể sử dụng thông tin khách hàng để gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông báo quyền lợi cho khách hàng thường xuyên, thông báo về sự thay đổi chính sách – nếu có.

Thuockhoevadep cũng sẽ liên lạc với khách hàng để thông báo các chương trình khuyến mãi khi khách hàng đăng ký nhận thông tin khuyến mãi.

Trong trường hợp khách hàng ở xa, ngoài phạm vi giao hàng trực tiếp của Thuockhoevadep, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của khách hàng cho một bên thứ ba giới hạn trong mục đích giao hàng và thanh toán.

Khi có yêu cầu hợp pháp từ cơ quan bảo vệ pháp luật, chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho họ.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó trước cơ quan bảo vệ pháp luật (tòa án, cơ quan điều tra, thuế vụ…) để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Thuockhoevadep.

Thuockhoevadep có thể cung cấp thông tin khách hàng cho một tổ chức nghiên cứu thị trường có uy tín, giới hạn trong mục tiêu chăm sóc khách hàng, khảo sát thị trường của Thuockhoevadep. Trong trường hợp đó, việc cung cấp thông tin khách hàng sẽ chịu sự ràng buộc bởi hợp đồng, để tránh sự lạm dụng của bên thứ ba.

Quý khách hàng đăng nhập vào tài khoản tại Thuockhoevadep, hoặc đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm bảo mật tài khoản và thiết bị, nhằm tránh để lộ thông tin cho một bên thứ ba. Thuockhoevadep không chịu trách nhiệm bảo mật thông tin khi khách hàng không thực hiện trách nhiệm của chính mình trong việc bảo mật thông tin cá nhân.

Việc khai báo thông tin của khách hàng phải trung thực và chính xác. Thuockhoevadep không chịu trách nhiệm với việc khai báo thông tin không trung thực, không chính xác của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ không xác định thời hạn tại Thuockhoevadep, cho đến khi khách hàng sửa đổi thông tin cá nhân trong tài khoản tại Thuockhoevadep, hoặc trên đơn đặt hàng trực tuyến.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Quý khách đã đăng ký tài khoản tại Thuockhoevadep có thể chỉnh sửa và hoàn thiện thông tin cá nhân bằng cách bấm vàoĐăng nhập ở góc trên bên phải vào tài khoản rồi bấm vào Sửa, ngay bên dưới Địa chỉ thanh toán. Trong trường hợp đăng nhập mặc định, quý khách bấm vào Tài khoản ở góc trên bên phải, sau đó bấm vào Sửa như ở trên.

Nếu quý khách chưa đăng ký tài khoản, thông tin đặt hàng cũ sẽ được lưu lại trên thiết bị truy cập. Quý khách có thể xóa hoặc thêm món hàng trong chi tiết đơn hàng, và sửa lại thông tin cá nhân trong trang thanh toán.

Để biết thêm về việc mua hàng trực tuyến, quý khách xem thêm Hướng dẫn mua hàng online.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thuockhoevadep cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể, trong phạm vi chính sách đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Chúng tôi cũng khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website Thuockhoevadep đang mở.

Thuockhoevadep cam kết không bán, cho thuê hay tặng thông tin của bạn cho bên thứ ba.

Thay đổi chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Thuockhoevadep cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước, nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” phía dưới.

Cập nhật lần cuối: 12/12/2014